Vanaf april 2021 neemt vzw Kinderopvang de Duinhuisjes uit Knokke-Heist de drie gemeentelijke kinderdagverblijven Ukkie-Pukkie over. De gemeentelijke kinderopvang komt hiermee in handen van een betrouwbare en kwaliteitsvolle private overnemer.

Om een geschikte overnemer te vinden, startte de gemeente ruim zes maanden geleden een uitgebreide procedure op. Vier kandidaten dienden in september 2020 een dossier in waarin ze o.a. hun ruime ervaring en financiële draagkracht moesten aantonen. Met twee daarvan is verder onderhandeld en tenslotte zaten we ook met de uiteindelijke overnemer vzw Kinderopvang de Duinhuisjes diverse keren rond tafel.

De gemeente wilde de kinderopvang immers niet zomaar overlaten. Zo moeten vraag en aanbod van de 71 gesubsidieerde opvangplaatsen in Kleit, Adegem en Maldegem ook in de toekomst op elkaar afgestemd blijven.

Voor ouders en kinderen streefden we naar zo veel mogelijk continuïteit. Daarom kan de overnemer de komende drie jaar gebruik maken van de vertrouwde locaties. De meeste ouders kunnen ook het opvangplan voor hun kind behouden. Kinderen die vanaf september naar school gaan, kunnen echter niet meer komen slapen in de opvang. Anderzijds breiden de openingsuren wel uit tot 18.30 uur. Alle ouders zijn op de hoogte van de nieuwe afspraken en kunnen zich indien nodig alvast voorbereiden.

Voor het personeel werd uitgebreid onderhandeld over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Samen met vzw Kinderopvang de Duinhuisjes en ieder personeelslid bekeken we hun persoonlijke situatie. Uiteindelijk maken, op één personeelslid na, alle personeelsleden de overstap en worden waar mogelijk contracten van bepaalde duur omgezet in contracten van onbepaalde duur. De personeelsleden behouden nog een jaar lang hun huidige rechten, een aantal personeelsleden bekomt gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden.

We zijn verheugd dat met deze overname de toekomst van betaalbare kinderopvang in Maldegem verzekerd blijft. We wensen vzw Kinderopvang de Duinhuisjes en alle personeelsleden veel succes en danken alle ouders voor het vertrouwen.