't Zeehuisje

Buitenschoolse kinderopvang in Knokke

‘t Zeehuisje

Dagelijks zorgen wij voor zo’n 60-tal kinderen tussen 2.5 & 12 jaar voor- en naschools.

De opvang gaat door op de eerste verdieping van kinderdagverblijf ’t Bremhuisje.

Onze opvang biedt alles om kinderen naast school creatief onder te dompelen in spel en avontuur.  Een rustig plekje om te wat te bekomen, een leuke film, een voetbaltafel, een knutselatelier of spelen met blokken of poppen, alles is hier mogelijk.

Als het weer het toelaat, leven de kinderen zich uit in de tuin.

De begeleiders zijn professioneel opgeleid en volgen jaarlijks bijkomende vormingen.

Driejaarlijks wordt de cursus levensreddend handelen herhaald waardoor iedereen beschikt over de nodige attesten.

De begeleiders kunnen steeds terecht bij hun verantwoordelijke, hun collega’s, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de directie.

Elke buitenschoolse opvang binnen onze VZW beschikt over een huishoudelijk reglement, een kwaliteitshandboek en de nodige risicoanalyses.

Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin.

Kinderen

Min Leeftijd (jaar)

Max Leeftijd (jaar)

Algemene info

Contact

 
Charis Goethals
+32(0)50 633700
Bremlaan 37, 8300 Knokke

0413.323.037 RPR Gent, afdeling Brugge

Openingsuren

Maandag voorschools vanaf 07h30
naschools tot 18h30
Dinsdag voorschools vanaf 07h30
naschools tot 18h30
Woensdag voorschools vanaf 07h30
naschools tot 18h30
Donderdag voorschools vanaf 07h30
naschools tot 18h30
Vrijdag voorschools vanaf 07h30
naschools tot 18h30
Bijkomend tijdens de schoolvakanties
opvang voor 7.30 u en na 18.30 u kan enkel met een werkgeversattest + op vraag van personeelsleden van nevenvzw’s open tot 20 uur
~

Sluitingsdagen

26/12/22 – 02/01/23 Kerst en Nieuwjaar
07/04/23 – 10/04/23 Pasen
01/05/23 Dag van de Arbeid
18/05/23 – 19/05/23 OLH Hemelvaart
29/05/23 Pinkstermaandag
20/07/23 – 04/08/23 Jaarlijks verlof
14/08/23 Sluitingsdag
15/08/23 OLV Hemelvaart
13/10/23 Opleidingsdag
01/11/23 Allerheiligen
10/11/23 Wapenstilstand (inhaal)
25/12/23 – 02/01/24 Kerst en Nieuwjaar

Hebt U een vraag ?

Bremhuisje en Zeehuisje