Voor- en naschoolse opvang 
€ 1,25 per begonnen halfuur

Woensdagnamiddagopvang:
Voordeligste tarief (voor- en naschools tarief of vakantie tarief)

Vakantieopvang en schoolvrije dagen:  
€ 15 voor een volle dag (vanaf 6 uur en meer)
€ 8 voor een halve dag (tussen 3 uur en 6 uur)
€ 5 voor een derde dag (minder dan 3 uur) 

EXTRA:
– 25% korting bij GELIJKTIJDIGE AANWEZIGHEID van broertjes en zusjes in de opvang.
– Het tienuurtje (tijdens vakanties & schoolvrije dagen) en het vieruurtje zijn inbegrepen in de prijs.
– Administratiekosten zijn inbegrepen in de prijs.
– Inschrijven voor vakanties is verplicht  en kan via onze website!

U dient steeds te annuleren als uw kind niet zal komen zoals ingeschreven tijdens vakanties.
Annuleren kan per e-mail tot één week voor de inschrijving met een verwerkingskost van €5
Nadien worden de door u gereserveerde dag(en) integraal aangerekend, tenzij er een geldig uitgeschreven ziektebriefje tijdig wordt afgeleverd.