VZW Kinderopvang de Duinhuisjes en VZW Dienst voor Opvanggezinnen leven keihard mee met de ouders van de overleden baby in het Sloeberhuisje in Mariakerke.

En neen, eigenlijk zijn het niet onze VZW’s die meeleven, het zijn WIJ die meeleven.

Onze 110 medewerkers, waarvan het grote deel kinderbegeleiders maar ook logistieke medewerkers, verantwoordelijken, onze boekhoudster, onze preventieadviseur en onze directie.

Wij leven mee vanuit onze functie EN wij leven mee vanuit ons als ‘ouder’.

Want ook wij zijn ouders.

EN WE GAAN VERDER want we zijn NIET MEER AKKOORD met de huidige gang van zaken in het kinderopvanglandschap.

DE RATIO VAN 9 KINDEREN PER KINDERBEGELEIDER IS NIET HAALBAAR.

We scoren daarmee heel slecht in Europa en er zit geen verandering aan te komen.

Ook de financiering van ons kinderopvanglandschap laat te wensen over.

ONZE KINDERBEGELEIDERS ZIJN ALLEN GEDIPLOMEERDE MENSEN DIE ELKE DAG WAKEN OVER DE VEILIGHEID EN HET WELBEVINDEN VAN DE GROOTSTE SCHATTEN VAN VELE OUDERS.

Toch is er iets fout met het imago van de kinderbegeleider.

Wij vragen dan ook om HET BEROEP VAN KINDERBEGELEIDER OP TE WAARDEREN.

Wij zijn al LANG NIET MEER GEWOON DE VERZORGERS van de kinderen tijdens de dag.

WIJ BEGELEIDEN DE HELE DAG DE KINDEREN OP EEN PEDAGOGISCH EN PROFESSIONELE MANIER EN DAT MET EEN GROTE LIEFDE EN WARMTE VOOR KINDEREN.

Zonder dat kan je dit beroep niet uitoefenen.

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, en ja er kan al eens een blauwe plek of een schram mee naar huis komen.

Wij communiceren dat altijd onmiddellijk en zo transparant mogelijk.

Wij dulden echter niet dat kinderbegeleiders de kindjes onheus behandelen, laat staan mishandelen.  Dat doet onze maag omkeren.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

WIJ PROTESTEREN VANDAAG EN WILLEN DAT TONEN

UIT PROTEST VERWIJDEREN WIJ ALLE STICKERS VAN KIND & GEZIN VAN ONZE VENSTERS

OMDAT ZE VOOR ONS STAAN VOOR WAT NIET MOCHT GEBEUREN IN HET SLOEBERHUISJE

OMDAT ZE VOOR ONS REFEREREN NAAR EEN OVERHEIDSBELEID DAT ONS NIET GENOEG ONDERSTEUNT EN FINANCIERT

OMDAT DE OVERHEID STRENGER MOET OPTREDEN WANNEER HET FOUT LOOPT

OMDAT WE KWAAD ZIJN EN ONS NIET GEHOORD VOELEN

MAAR VOORAL UIT RESPECT VOOR HET OVERLEDEN KINDJE IN MARIAKERKE

DAT KINDJE HAD GEEN STEM DUS ROEPEN WIJ LUID IN HAAR PLAATS….

voor Billie xxx