't Bremhuisje

Kinderdagverblijf in Knokke

‘t Bremhuisje

Met dagelijks 72 tot 90 kinderen tussen de 0 en de 3 jaar is het Bremhuisje onze grootste afdeling.  Hier is dan ook de hoofdzetel van onze VZW Kinderopvang de Duinhuisjes gevestigd.
Misschien loop je er wel onze preventieadviseur, boekhoudster of directeur tegen het lijf.
Er wordt regelmatig vergaderd met de bestuursleden over het beleid van onze VZW maar ook alle verantwoordelijken van alle afdelingen komen hier maandelijks samen om de dagelijkse werking te analyseren en waar nodig bij te sturen!

De kinderen in het Bremhuisje zijn verdeeld over 6 leefgroepen met eigen klemtonen.
Tijdens de laatste maanden opvang wordt er bovendien extra ingezet op activiteiten die de motoriek en ontwikkeling stimuleren zodat de overgang naar de school voor uw kindje vlot verloopt!

De kinderverzorgsters zijn professioneel opgeleid en volgen jaarlijks bijkomende vormingen.
Driejaarlijks wordt de cursus levensreddend handelen herhaald waardoor iedereen beschikt over de nodige attesten.
De kinderverzorgsters kunnen steeds terecht bij hun verantwoordelijke, hun collega’s, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de directie.

Elk kinderdagverblijf binnen onze VZW beschikt over een huishoudelijk reglement, een kwaliteitshandboek en de nodige risicoanalyses.
Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin.

Kinderen

Leefgroepen

Algemene info

Contact

Melissa Veldkamp

+32(0)50 633700
Bremlaan 37, 8300 Knokke

0413.323.037 RPR Gent, afdeling Brugge

Openingsuren

Maandag 06h00 – 19h00
Dinsdag 06h00 – 19h00
Woensdag 06h00 – 19h00
Donderdag 06h00 – 19h00
Vrijdag 06h00 – 19h00
06.00 uur tot 06.30 uur enkel mogelijk op aanvraag en met werkgeversattest
~

Sluitingsdagen

25/12/23 – 02/01/24 Kerst en Nieuwjaar
14/02/24 Krokus
01/04/24 – 03/04/24 Pasen
01/05/24 Dag van de Arbeid
09/05/24 – 10/05/24 OLH Hemelvaart
13/05/24 Poetsdag
20/05/24 Pinkstermaandag
18/07/24 – 02/08/24 Jaarlijks verlof
15/08/24 – 16/08/24 OLV Hemelvaart
11/10/24 Opleidingsdag
01/11/24 Allerheiligen
11/11/24 Wapenstilstand
25/12/24 – 01/01/25 Kerst en Nieuwjaar

Hebt U een vraag ?

Bremhuisje en Zeehuisje