Sinds 1 september maken we in de buitenschoolse opvang ‘t Zeehuisje te Knokke gebruik van een digitaal registratiesysteem voor ouders