Naar aanleiding van het heersende Corona-virus en de federale maatregelen tot en met 3 april 2020 hieromtrent geven wij u hier een update van belangrijke zaken die gelden in de VZW Kinderopvang de Duinhuisjes en onze VZW Dienst voor Opvanggezinnen. 

Wat betekent dit voor onze kinderdagverblijven?

Onze kinderdagverblijven blijven open en de openingsuren zijn zoals anders.

Wat betekent dit voor onze buitenschoolse opvang?

Onze buitenschoolse opvanginitiatieven blijven open en de openingsuren zijn zoals anders.

Kinderen die op school opgevangen worden de komende drie weken, kunnen dus verder voor – en naschools in onze buitenschoolse opvang worden opgevangen. 
Tijdens de schooluren kijkt de school om kinderen van medisch en gezondheidspersoneel op te vangen, alsook kinderen van ouders in gezagsafdelingen. 
Kinderen voor wie er geen andere opvangplaats is dan het inschakelen van bepaalde risicogroepen (grootouders, …), zullen ook terecht kunnen in de school. 

De bedoeling van de overheid is om, in het kader van de bestrijding van het coronavirus, zoveel mogelijk kinderen thuis te houden.  Dergelijke verregaande maatregelen hebben uiteraard maar effect als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Concreet voor onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geldt het volgende:

 • Bij het afzetten en afhalen van uw kindje vragen wij u het kindje tot aan de deur van de leefgroep/ BKO te brengen/ halen.  Gelieve de leefgroep zelf niet binnen te gaan en beperk de uitwisseling van informatie in tijd tot een minimum

 • Indien uw kindje in het kinderdagverblijf ziek is, zelfs bij lichte symptomen, zoals lichte koorts 37.5 – 38 graden Celsius en / of snotneus en / of hoest, wordt uw kindje uit de opvang verwijderd.  Wij contacteren u in dat geval en vragen u onmiddellijk uw kindje te komen afhalen.  De verantwoordelijke beslist hierover.
 • Zorg dat u bereikbaar bent!  Wij wensen geen tijd te verliezen, risico’s te nemen!
 • U kan uw kindje niet komen brengen of afhalen als u zelf ziek bent of symptomen vertoont.  Vraag iemand anders om uw kindje te komen halen in dat geval.
 • Als uw kindje ziek is dan hoeft u géén ziektebriefje te vragen voor de voorlopige periode van 13 maart tot nadere berichtgeving.  Laat het ons weten.  Wij zullen géén respijtdagen of verlof afboeken. 
 • Ook onze medewerkers die lichte symptomen vertonen mogen niet komen werken. 
  Het kan zijn dat er verzorgsters voor uw kindje zorgen, die u nog niet kent.

Ons personeel wordt namelijk flexibel ingezet en de planning constant veranderd.

Als u uw kindje zelf kunt verzorgen thuis, gelieve dan uw kindje niet te brengen.

Echter, breng uw kinderen niet naar de grootouders, zij zijn een risicogroep vanwege de leeftijd.

 • Wij nemen interne maatregelen naar hygiëne, ontsmetting en dergelijke toe.
 • Als u in uw gezin mensen met een besmetting of in quarantaine hebt, gelieve dat ons te laten weten. 
 • De planning paasvakantie voor de buitenschoolse opvang blijft voorlopig behouden. 
 • Gelieve de diensten enkel te bellen met dringende, doch niet met overbodige vragen.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).  Als die optreden, neem je contact op met je huisarts. 

De directie