't Bremhuisje

Kinderdagverblijf in Knokke

‘t Bremhuisje

Met dagelijks 72 tot 90 kinderen tussen de 0 en de 3 jaar is het Bremhuisje onze grootste afdeling.  Hier is dan ook de hoofdzetel van onze VZW Kinderopvang de Duinhuisjes gevestigd.
Misschien loop je er wel onze preventieadviseur, boekhoudster of directeur tegen het lijf.
Er wordt regelmatig vergaderd met de bestuursleden over het beleid van onze VZW maar ook alle verantwoordelijken van alle afdelingen komen hier maandelijks samen om de dagelijkse werking te analyseren en waar nodig bij te sturen!

De kinderen in het Bremhuisje zijn verdeeld over 6 leefgroepen met eigen klemtonen.
Tijdens de laatste maanden opvang wordt er bovendien extra ingezet op activiteiten die de motoriek en ontwikkeling stimuleren zodat de overgang naar de school voor uw kindje vlot verloopt!

De kinderverzorgsters zijn professioneel opgeleid en volgen jaarlijks bijkomende vormingen.
Driejaarlijks wordt de cursus levensreddend handelen herhaald waardoor iedereen beschikt over de nodige attesten.
De kinderverzorgsters kunnen steeds terecht bij hun verantwoordelijke, hun collega’s, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de directie.

Elk kinderdagverblijf binnen onze VZW beschikt over een huishoudelijk reglement, een kwaliteitshandboek en de nodige risicoanalyses.
Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin.

Kinderen

Leefgroepen

Algemene info

Contact

Nathaniele Gheleyns

+32(0)50 633700

Bremlaan 37, 8300 Knokke

Openingsuren

Maandag 06h45 – 18h45
Dinsdag 06h45 – 18h45
Woensdag 06h45 – 18h45
Donderdag 06h45 – 18h45
Vrijdag 06h45 – 18h45
~

Sluitingsdagen

01/01/18 – 03/01/18 Nieuwjaar
12/02/18 – 14/02/18 Carnaval
02/04/18 Paasmaandag
30/04/18 – 01/05/18 Dag van de Arbeid
10/05/18 – 11/05/18 OLH Hemelvaart
21/05/18 Pinkstermaandag
11/07/18 Vlaamse Gemeenschap
20/07/18 Nationale feestdag
23/07/18 – 27/07/18 Jaarlijks verlof
15/08/18 OLV Hemelvaart
01/11/18 – 02/11/18 Allerheiligen
12/11/18 Wapenstilstand
24/12/18 – 02/01/19 Kerst en Nieuwjaar

Hebt U een vraag ?

Bremhuisje en Zeehuisje